Nacionalinis Transplantacijos Biuras
PasiraÅ”yk sutikimą internetu
15min.lt Žinios gyvai
Novartis
Dienos klausimas
Ar pasirašant asmens sutikimą donoro kortelei gauti reikia atlikti medicininius tyrimus?
2014-04-24 Skubiai reikia donorinio organo transplantacijos: kaip tai vyksta? (0).

Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM informuoja, kad kiekviena transplantacija yra skubi (kai tik atsiranda donorinis organas) operacija. Šioje srityje dirbantys specialistai vadovaujasi sukurta teisine baze, kuri reglamentuoja donorinių organų parinkimą recipientams. Ligoniai, laukiantys transplantacijos, pagal sveikatos būklę yra: aktyvūs, skubūs ir labai skubūs. Aktyviajame sąraše esantys pacientai transplantacijos laukia namuose, vartodami vaistus, periodiškai lankydamiesi pas gydytojus konsultacijoms ir atlikdami tyrimus. Skubūs pacientai šių operacijų laukia ligoninėse, prižiūrimi gydytojų. Labai skubių transplantacijų laukiantys pacientai guli reanimacijos skyriuose, jų gyvybines funkcijas palaiko medicininė aparatūra, medikamentai.


Plačiau >>

2014-04-22 Visuomenės sveikatos biurai gali priimti sutikimus donoro kortelei gauti (0).

Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai dalyvavo mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Visuomenės sveikatos plėtra savivaldybėse“ ir perskaitė pranešimą „Nacionalinio transplantacijos biuro ir Visuomenės sveikatos biurų bendradarbiavimas“, kuriame Visuomenės sveikatos biurų atstovus informavo apie jiems suteiktą teisę ir pareigą priimti asmenų sutikimus ar nesutikimus, kad audiniai ir (ar) organai po mirties būtų panaudoti transplantacijai, įsigaliojus Sveikatos ministro įsakymui Nr. V-384 „Dėl asmenų sutikimo ar nesutikimo, kad jo audiniai ir (ar) organai po jo mirties būtų panaudoti transplantacijai pareiškimo ir jo registravimo sveikatos priežiūros įstaigoje tvarkos patvirtinimo" pakeitimo.


Plačiau >>

2014-04-18 Tegul Šv. Velykos neša džiaugsmą ir viltį! (0).

„Išsaugokime džiaugsmą ir viltį, kurią duoda prisikėlęs Kristus, nes net didžiausias skeptikas trokšta, kad Velykų stebuklas būtų tiesa. Paverskime savo džiaugsmą veiklia išgydančia meile, o veiklią meilę – savo viso gyvenimo džiaugsmu. Aleliuja!“ (kardinolas Audrys Juozas Bačkis).


Šv. Velykų rytą ir kiekvieną dieną dovanokime vieni kitiems šypseną, gerą žodį, palaikykime už rankos sergantį ar sveikstantį, suteikime jiems vilties. Klausydamiesi bažnyčios varpų gaudesio ar giedodami Aleliuja padėkokime mirusio donoro artimiesiems už priimtą kilnų sprendimą dovanoti savo mirusiojo artimojo organus kitų žmonių gyvybei išgelbėti, pagalvokime – ar patys esame apsisprendę dovanoti. Šv. Velykų sekmadienio rytą ši mirties ir gyvybės akistata kaip niekada suprantama ir aiški: negali būti didesnės žmogaus meilės ir supratimo išraiškos formos, nei išeinant iš šio gyvenimo dovanoti dalelę savęs kito gyvybei išgelbėti.


Plačiau >>

2014-04-15 Plaučių ir širdies - plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkų aprašai patvirtinti Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje (0).

Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM (Biuras) informuoja, kad Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje (PSDT) š. m. balandžio 15 d. balsų dauguma buvo pritarta plaučių ir širdies - plaučių komplekso transplantacijų apmokėjimų tvarkoms. Jas PSDT nariams pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Pulmonologijos ir imunologijos klinikos gydytojas pulmonologas Kęstutis Malakauskas.


Po PSDT patvirtinimo plaučių ir širdies - plaučių komplekso transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkų aprašai bus derinami su Sveikatos apsaugos ministerijos specialistais.


Plačiau >>

2014-04-11 Organų donorystės modeliai Lietuvoje: gyvoji ir po mirties (0).

Mūsų šalyje šiuo metu yra du organų donorystės modeliai – gyvoji donorystė, kai gyvas būdamas žmogus dovanoja vieną inkstą ar dalį kepenų giminaičiui, ir po mirties – kai žmogui diagnozuojama smegenų mirtis, artimiesiems sutikus, paimami organai ir audiniai transplantacijai. Smegenų mirtis – tai tokia mirusiojo būklė, kai smegenyse kraujotakos nėra, tačiau kiti organai ir jų sistemos, palaikomi vaistais bei medicinine aparatūra ir gaudami su krauju deguonies, dar funkcionuoja. Šis laikotarpis nėra ilgas, maždaug 1 – 2 paros – tiek laiko gydytojams pavyksta išlaikyti plakančią širdį ir kitus organus gyvybingus.


Sveikatos apsaugos ministro sudaryta specialistų darbo grupė parengė teisinius dokumentus naujam donorų ruošimo būdui – neplakančios širdies donorystei, kai organai transplantacijai paimami jau sustojus širdžiai.


Plačiau >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


paieška:

Naujienų užsakymas >>

Biudžetinė įstaiga

Nacionalinis Transplantacijos Biuras

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Įmonės kodas Juridinių asmenų registre 193114935

Santariškių g. 2, LT - 08661 Vilnius

Tel. +370 5 279 60 96 arba

+ 370  686 12 461 (budintis koordinatorius)

Faks. + 370 5 279 66 91

El.paštas: info@transplantacija.lt